Albert Einstein

Si Albert Einstein

Mga sambitLiwaton

  • Aram ko kun anong klase nin mga armas an gagamiton sa ikatolong gerang pankibaban, alagad an ikaapat na gerang pankinaban, gagamitan na sana nin mga bala sagkud gapo.