Si Albert Einstein
Statwa ni Albert Einstein
larawan ni Albert Einstein
Ladawan ni Albert Einstein.

Mga sambit

baguhon
  • Aram ko kun anong klase nin mga armas an gagamiton sa ikatolong gerang pankibaban, alagad an ikaapat na gerang pankinaban, gagamitan na sana nin mga bala sagkud gapo.